Hvorfor dør bierne?

Der er flere grunde til, at bierne dør i stort tal om vinteren.

Danske landmænd sår frø, bejdset med neonikotinoider, der er stærkt giftige over for honningbier og vilde bier. Giftene gør bierne mere modtagelige over for sygdomme og parasitangreb, de mister orienteringssansen og får dermed sværere ved at overleve selv milde vintre.

Neonikotinoider bevæger sig fra markerne til de omgivende naturområder, hvor giftene findes i op til et år. Blandt andet i de vilde planter, bierne også skal leve af.

Derudover medvirker intensivt landbrug, store marker uden blomstrende afgrøder, færre vilde blomster, ændret skovbrug og klimaforandringerne til, at bierne får færre og mere opdelte steder at leve.

Hvad er neonikotinoider?

En gruppe insektgifte, der er forbudt i EU. Men den danske regering har givet landmændene dispensation til at så sukkerroer bejdset med et af de forbudte stoffer.

Studier viser, at neonikotinoider mindsker chancen for overlevelse hos både honningbier og vilde bier.


Konservative briter udviser rettidig omhu

Tidligere var den engelske regering imod EU's totalforbud af neoniks. Men nu er de kommet på bedre tanker.

“Hvor der er beviser for, at menneskers adfærd påvirker nedgangen af bestøvere, har vi pligt til at agere,” siger miljøminister Michael Gove.

Sverige siger nej til bidræber

Miljøstyrelsen har givet danske landmænd lov til at bruge forbudt bidræber-gift.

I Sverige, derimod, holder Kemikalieinspektionen fast i EUs forbud mod brugen af neonikotinoider og kalder dem ”ekstremt giftige for bier."

Hør hvorfor Sverige siger nej til bidræbergiften i videoen

Biavlerne: Vi har et stort problem

Landets biavlere er meget bekymrede. Vinterdødeligheden er stigende, og sidste vinter mistede en biavler 90 procent af sine bier.

Danmarks Biavlerforening vil have totalforbud mod giften neonikotinoider.

Sådan dør bierne