Hvorfor dør bierne?

Der er flere grunde til, at bierne dør i stort tal om vinteren.

Danske landmænd sår frø, bejdset med neonikotinoider, der er stærkt giftige over for honningbier og vilde bier. Giftene gør bierne mere modtagelige over for sygdomme og parasitangreb, de mister orienteringssansen og får dermed sværere ved at overleve selv milde vintre.

Neonikotinoider bevæger sig fra markerne til de omgivende naturområder, hvor giftene findes i op til et år. Blandt andet i de vilde planter, bierne også skal leve af.

Derudover medvirker intensivt landbrug, store marker uden blomstrende afgrøder, færre vilde blomster, ændret skovbrug og klimaforandringerne til, at bierne får færre og mere opdelte steder at leve.

Ubehandlede rapsfrø til venstre og neoniks-bejdsede frø til højre.

Hvad er neonikotinoider?

En gruppe insektgifte, der er forbudt i EU. Men den danske regering har givet landmændene dispensation, så de kan bruge bejdsede rapsfrø på mere end 150.000 hektarer marker.

Studier viser, at neonikotinoider mindsker chancen for overlevelse hos både honningbier og vilde bier.

Sverige siger nej til bidræber

Miljøstyrelsen har givet danske landmænd lov til at bruge forbudt bidræber-gift.

I Sverige, derimod, holder Kemikalieinspektionen fast i EUs forbud mod brugen af neonikotinoider og kalder dem ”ekstremt giftige for bier."

Hør hvorfor Sverige siger nej til bidræbergiften i videoen

Biavlerne: Vi har et stort problem

Landets biavlere er meget bekymrede. Vinterdødeligheden er stigende, og sidste vinter mistede en biavler 90 procent af sine bier.

Danmarks Biavlerforening vil have totalforbud mod giften neonikotinoider.

"Neonikotinoider er et af nutidens mest problematiske sprøjtegifte, og vi bakker helhjertet op om EU’s forsøg på at forhindre giftene i naturen. At regeringen kæmper mod forslaget for at give landbruget lov til fortsat at bruge giftene, er et nyt lavpunkt i natur og miljøbeskyttelsen herhjemme!" - Ella Maria Bisshop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening

Sådan dør bierne